Duchovní texty
Slovo Kristovo
Kniha Boží
Cesta duše
Kniha soudu a milosti

Křesťanský rok
Vánoce 1
Vánoce 2
Velikonoce 1
Velikonoce 2
Velikonoce 3
Svatodušní texty 1

Svatodušní texty 2
Svatodušní texty 3
Vnitřní obroda
Disciplíny

Knihy modliteb
Předmluva ke knize modliteb
Pro život osobní
Pro duchovního člověka
K pokoji srdce
Naléhavé modlitby
Přímluvné modlitby
Pro službu lidstvu v neviditelnu
K chvalořečení
Chvalozpěvy Marii

Písně víry a naděje
Písně lásky
Doslov ke knize modliteb
Kniha žalmů

 

Slovo Kristovo německy

Slovo Kristovo rusky

 

Verze pro tisk
Příspěvky

Stránky jiných autorů
E-mail

 

 

Slovo

 Kristovo

 

 

     "Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mne oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co příjme ode mne."

 (Jan 16/12-15)

 

    "Ať se zdá jakkoli podivným, že se ozývám a promlouvám slovem Učitele, ať jakkoli o tom soudí svět, nemohu jinak ohlašovat a zvěstovat své poselství než způsobem známým lidu Mojžíšovu."

 

 

 

Úvod

 

Poučení o Božím trůnu 

 

  Obraz budoucnosti

 

  Vesmírné prognózy

 

 

 

Upozorňujeme návštěvníky těchto stránek,
že od 1.3.2015 budou v provozu pouze
na adrese

http://bozena-cibulkova.sweb.cz

 

        

           Na těchto stránkách najdete originální texty přijaté  z duchovna Boženou Cibulkovou. Jsou určeny všem věřícím především, protože víra je základ přijetí Nového slova. Kristus v nich sám jasně a všem srozumitelně učí člověka všemu, co má znát o životě, jak jej prožít správně a jaké plány má s lidstvem. Seznamuje člověka s minulostí i vývojem lidstva, které dosud nenašlo odpověď na otázky - odkud přicházíme, kam jdeme, jaký je smysl lidské existence. Po přečtení těchto knih poznáte velkou moudrost a lásku Boží, přicházející nám ku pomoci. Odstraňují dětské chápání věcí víry, Boha, anděla i člověka, které se na rozdíl od rozvoje vědy a techniky za 2000 let nezměnilo.

 

Nechť jsou Vámi přijaty...

 

  

 Promluvy andělů o České zemi

 

 Boží rozhodnutí

 

 Tajemství Galaxie

 

 Představení andělů

 

 Studie o pohybu, zvuku a slovu

 

 

 

 

 

 

 

 TOPlist