Vesmírné prognózy

 

 Bůh, který učinil nebe i Zemi, ve jménu Kristus praví:

 Nebe a Země, pohněte se na svém místě!

 Začněte vyzvedat své podstatové kořeny z životních oblastí, do nichž jsou vnořeny hříchem Adama a Evy, který život rozložil, rozťal jej ve dví: Světlo zůstalo, ale zrodily se i tmy.

 Stane se, že Země přesune v čase nedalekém své zařazení v galaxii Mléčné dráhy a obraz starého vesmíru se změní tvorbou nových věcí i ve vztahu bytostí.

 Stane se, že nebe sestoupí k Zemi a Země se pozvedne do jeho výše a Božské roviny bytí.

 Stane se, že sluneční soustava přeskupí se do nové hvězdné, planetární, duchovní i fyzikální struktury bez magických astrologických vlivů na lidské osudy.

 Stane se, že Slunce začne promítat své východy nad Zemí z jiné strany a v jiné funkci pro planety, neboť světlo k vývoji života dá jim Kristus cestou přímou ze sebe.

 Země začne vydávat duchovní zářivou světelnost silnou tak, že z ní bude Slunce s přívlastkem božské pro bytosti dimenze astrální, ponořené do pološera i do stálé temné noci. Proměnu Země v duchovní Slunce učiní Kristus proniknutím jejích částic svým zářícím nebeským a Božským Tělem.

 Tajemným procesem v hlubokých mysteriích Božské tvorby dění a věcí, Země se změní v nebesa, jinak však uspořádanými a organizovanými než byly do této vesmírné hodiny. Budou centrální říší Krista v novém věku. V novém ne podle astrologických propočtů, ale proto, že v něm pomine bolest a smrt i všechno zlo, které v sobě zrodil a nosil anděl i člověk v pádu, vystoupením ze služby životu mírem a láskou.

 I to se stane, že destrukcemi silových nebeských soustav vzniklý vesmír z hmoty, a proto od počátku vzniku dědičně zatížený kódem lability svých prvých i dalších konstrukcí, stáhne se zpět do prapůvodních poloh, pozic i kvalit

 Kategorie se jménem hmota zmizí jako ledy na slunci transformací na nesmrtelné Božské síly absolutní kvality a v Božsky řádové harmonii.

 Země pak vstoupí do její jednoty a nebude tohoto jména zapsaného v budoucí Knize stvoření. Bude jen to veliké, přesilné - překrásné označení: Ráj života . . .

 

© Božena Cibulková