A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem.

(II. Mojžíšova, 33, 11)

Slovo Kristovo

o základních i vyšších věcech života člověka – 
o jeho cestách světlem i tmou – 
o jeho ponížení i jeho povýšení – 
o všem, co člověk má vědět, aby poznal 
velkou Moudrost a Lásku Boží. 

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala a upravila
© Božena Cibulková, 1952 – 1972.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1952 – 2003.
Druhá redakce a typografie M. D., 2005 – 2006.

Obsah

Malá předmluva. 3

Slovo Kristovo 1. 1

Slovo Kristovo 2. 23

Slovo Kristovo 3. 43

Slovo Kristovo 4. 78

Slovo Kristovo 5. 112

Slovo Kristovo 6. 130

Slovo Kristovo 7