Modlitby k chvalořečení

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

 

                            Modlitba díků 1-6                               

                            Díkuvzdání                                         

                            Chvála Bohu Otci                               

                            Chvála Synu                                       

                            Chvála Duchu svatému                     

                            Nejdražšímu                                       

                            Lásce Páně                                          

                            Oslavení Boží                                      

                            Boží díkuvzdání                                  

                            Chvalozpěvy Boží                               

                            Volání do andělských sfér                 

                            Chvála Bohu na výsostech                

                            Děkovná modlitba ke Kristu             

                                 Písně chval                                 

                            Předzpěv                                             

                            Dozpěv