Modlitby pro život osobní

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

 

Modlitba

Ranní zbožné myšlenky duše

Myšlenky před spánkem

Modlitba úvodní

Dík Bohu

Děkovná modlitba

Díkuvzdání

Prosba o pomoc

Modlitba ochranná

Modlitba hledající duše

Na rozcestí života

Prosby duše

V utrpení

Modlitby v tísni duše

Modlitba v kajícnosti

Modlitba útěšná

Vyznání

Utvrzení víry

Útěcha naděje v Boha

Rozjímání o lásce

Modlitba pokoje

Modlitba radostná        

Tužba duše

Píseň duše

Prosba o klid duše

Prosba k strážným andělům

Modlitba dětské duše

Modlitba pro duši probouzející se

Modlitba hluboce prosebná

Prosby osobní

Duchovní přijímání