Osobní duchovní disciplíny

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

 

Disciplíny mentální

 

Disciplíny duševní

 

Disciplíny duchovně tělesné

 

Duchovní zásahy do tělesného systému

 

Systém dosavadní

 

Systém nový

 

Účast člověka na proměně těla

 

1. Disciplína mentálně fyzická

 

2. Disciplína duševně fyzická

 

3. Disciplína pohybu

 

4. Disciplína dechu

 

5. Disciplína kladení rukou na tělo

 

6. Disciplína hygieny

 

7. Disciplína jídla

 

8. Disciplína práce

 

9. Disciplína držení těla, chůze a gest

 

10. Disciplína hlasu

 

11. Disciplína odpočinku

 

12. Disciplína osobní intimity

 

13. Disciplína zdraví

 

14. Disciplína kladu

 

15. Disciplína zvláštní duchovně tělesné služby

 

16. Disciplína výlučná