Velikonoce 1

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková, 1962.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.
Druhá redakce a typografie M. D., 2005.

 

Obsah

 

                                 Dny bolestné

                            Posvátný čas                                                                                            

                            Mystické meditace                                                                                   

                            Postní modlitba rozjímající                                                                        

                            Velikonoční modlitba                                                                               

                            Modlitba k prokonávání postu duše                                                          

                            Příprava k velikonočním dnům                                                                  

                            Promluvy duše k Pánu o svatých dnech                                                    

                            Pnící kříž (modlitba Velkého pátku)                                                          

                            Cesta kající duše k výšině Golgoty (rozjímání)                                          

                          Dny radostné                                                                                 

                            Slavnostní velikonoční modlitba (= Chvála Synu)                                      

                            Mystické meditace                                                                                   

                            Pozdravení Páně (modlitba pro vzkříšení Páně po celý velikonoční čas)     

                            Velikonoční hymnus 1 - 7