Modlitby pro duchovního člověka

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

                            Modlitby úvodní                              

                            Prosba člověka                                

                            Děkovná modlitba                           

                            Óda tichu                                         

                            Óda na slovo                                    

                            Duchovní slovo člověka                  

                            Modlitba k otevření duchovního života

                            Slova pokory                                   

                            Slova prosby                                    

                            Slova důvěry                                    

                            Slova vyznání                                  

                            Slova pro službu                              

                            Odevzdání duše Bohu                     

                            Zvláštní modlitební úkony              

                            Modlitba duše                                  

                            Modlitby srdce                                

                            Očistné rozjímání                            

                            Modlitba pro duši probouzející se 

                            Otvírání duše Bohu                         

                            Vroucí prosba duše                         

                            Andělskolidský chvalozpěv Bohu  

                            Žalm trpícího                                   

                            Meditace                                          

                            Myšlenky o Bohu                            

                            Myšlenky o lásce                             

                            Vyznání lásky                                  

                            Modlitby k nejvyššímu Dobru - Bohu na výsosti        

                            Vzývání Ježíše Krista a zaslíbení se Jeho nejsvětějšímu jménu         

                            Vroucí prosba                                 

                            Mluveno duší                                   

                            Hymnus Bohu                                 

                            Myšlenky života                              

                            Modlitba mystická                          

                            Vyznání Bohu                                 

                            Vyznání                                            

                            Bez názvu