Vánoční poselství

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková, 1962.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.
Druhá redakce a typografie M. D., 2005.

 

Obsah

 

                            Pohled do uplynulého roku

                            Vánoční poselství Božího strážce a Učitele k lidské duši, od Něho vedené

                            Vánoční poselství andělské

                            Vánoční zvěst andělů

                            Na vyšším stupni

                            Mariino pozdravení

                            Tajemství nebeského Ženicha

                            Slovo Lásky

                                Vánoční Slovo moudrosti

                            Vánoční čas

                            Adventní rozjímání

                            Adventní naděje

                            Mistrovo Slovo moudrosti

                            Slovo poučení

                            Vánoční Slovo Moudrosti

                                 Vánoční zážitky

                            Mariina pomoc

                            Zjevení Ježíšovo

                            Cesta k nebeskému Ženichovi

                            Vánoční světlo