Modlitby pro službu lidstvu v neviditelnu

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

                            Modlitba za pokojné odloučení duše od těla    

                            Modlitba za duši odešlou z těla      

                            Modlitba pozůstalých                     

                            Duchovní pomoc žijícím v posmrtných vlastech         

                            Prosba k Otci                                   

                                   Dušičky                                  

                            Dušičkové rozjímání                       

                            Květy na hroby                               

                            Slovo k duším                                  

                            Modlitba ke Kristu                          

                            Přímluva u svaté Panny                 

                            Díkučinění                                       

                                  Hodinka za zemřelé           

                            Prosba k Bohu                                

                            Prosba k Marii                                

                            Prosba k andělům                           

                            Sedm vzdechů člověka                    

                            Sedm úzkostí                                   

                            Sedm proseb o smilování                

                            Sedm proseb k soudné stolici Boží 

                            Sedm proseb o spasení                    

                            Sedmero utišení                               

                            Sedm nebeských radostí                 

                            Poděkování