Vánoce 1

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

 

                  Adventní mystické meditace

               Předmluva

               Vánoční zamyšlení

               Předvánoční rozjímání lidské duše

               Mistrovo poučení rozjímající lidské duši

               Hvězda nad Betlémem

               Obraz, v němž se projevil Hlas Lásky Boží

               Hlas Lásky Boží

               Modlitba Gabrielova

               Gabriel u lidské duše

               Adventní modlitba

               Duše rozjímá

               Adventní žaly

               Duchovní příprava

               Pro ztišení srdce

               Probuzení touhy po lásce

               Prosba o vánoční dary

               Zakončení

                  Vánoční mystické meditace

              Vánoční čas

              Tiché modlitby

              Vnitřní příprava

              Vánoční dary

              Vánoční požehnání

              Modlitba vánoční

              Vánoční vyznání (vnitřní modlitby svatých dnů)

              Vánoční bohoslužba