Chvály Ducha svatého

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

 

                            Chvály Ducha svatého

                            Chvála Ducha svatého

                                Hymnus k poctě Ducha svatého

                            Předzpěvy

                            Hymnus

                            Dozpěv