Duchovní příprava k přijetí křtu Ducha svatého

                           (Duchovní práce pro duši, která se připravuje k přijetí darů Ducha svatého,

                            nastupuje duchovní cestu lásky a chce pracovat na svém niterném zdokonalení).

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

 

Obsah

 

                            Pokyny

                            Cesta k vývoji duše

                            Dech Boží lásky a moudrosti

                            Úvodní modlitba

                            1. Poznání

                            2. Kajícnost

                            Pohled do nitra duše

                            3. Vyvinutí touhy

                            4. Předsevzetí

                            5. Snaha

                            6. Vůle

                            7. Vytrvalost

                            Dík Duchu svatému