Kniha soudu a milosti

Výběr ze stejnojmenného souboru textů –
přímých sdělení Krista,
Jím inspirovaných projevů duchovního světa
a Jím inspirovaných duchovních úvah.

Podle přijatého přímého Slova Kristova, Jeho duchovní inspirace
a podle projevů duchovního světa napsala a upravila
© Božena Cibulková, 1950 – 1995.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1952 – 2003.
Nové uspořádání druhá redakce a typografie M. D., 2000 – 2007.

Obsah

                        Zjevení Hromnic

                            Slovo poučení

                            O Zemi

                            O hmotě

                            O člověku

                            O duchu

                            O Bohu a člověku

                            O Bohu

                            Logos

                            Nová hodina času

                                 Část první

                            Velká úvaha

                            Činnost lidstva

                            Velký problém lidstva

                            Lidstvo a čas

                            Lidstvo z neznámých stran

                            Záchrana lidstva

                                 Část druhá

                            Přelomy času

                            Nesplněné závazky

                            Vazby činnosti lidstva

                                 Část třetí

                            Programy desetiletí

                            Nejvyšší rozhodnutí

                            Přínos strany lidské

                            Programy strany lidské

                            Programy strany Boží

                            Program Boží Moudrosti

                            Program Boží Lásky

                            Programy Krista

                                 Oslovení národa

                            Osudy národa

                            Volání národa

                            Požehnání národu