Cesta duše

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková, 1962.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.
Druhá redakce a typografie M. D., 2005.

 

Obsah

 

Úvod

Část první

Život člověka

Život kosmu

Život duše

Úloha dobra a zla

Součinnost s Bohem

Část druhá

Cesta lidské duše

Cesta vzestupná

Mysterium zrození

Mysterium bolesti

Mysterium smrti

Očistný proces

Smysl vnitřní obrody

Část třetí

Duchovní činnost

Cesta myšlenky

Dosažení vyšších stupňů

Úloha vnitřního těla

Smysl cesty duše