Modlitby přímluvné

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala
© Božena Cibulková.

Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1950 – 2003.

 

Obsah

                            Volání Boha                                    

                            Prosba o moc slova                         

                            Prosba k Bohu                                

                            Prosba a přímluva                          

                            Prosby neosobní                              

                            Vydání moci Boží                            

                            Modlitba za obrácení duše k Bohu       

                            Modlitba výlučná, osvobozovací    

                            Za pomoc duším                              

                            Modlitba přímluvná                       

                            Modlitba před úkolem mateřským       

                            Modlitba matky za dítě                  

                            Modlitba za dítě                              

                            Prosba za rodinu                            

                            Modlitba za trpící                           

                            Modlitba za nemocné                     

                            Pomoc nemocným                           

                            Modlitba a úkon k uzdravování    

                            Za chléb Země                                 

                            Za pobloudilé a nevěřící                 

                            Volání Pastýře                                 

                            K utišení nenávisti a sváru             

                            Za uzavřené srdce člověka             

                            Modlitba smírná                             

                            Modlitba za mír                              

                            Modlitby za Boží usmíření             

                            Vzdechy srdce                                 

                            Žaloby srdce                                    

                            Volání srdce                                    

                            Za pokojný život Země                   

                            Denní modlitba k zažehnání válečných bojů   

                            Prosba za archanděle                     

                            Modlitba národa (v zastoupení)    

                            Prosby národů                                

                            Kainovy odprosy                             

                           Ábelova odpuštění